Crossdocken

Aansluiten voorraad
externe locaties

Minder locatie kosten

Sneller

Overzicht van
cross-dock
voorraad

Aansluiten voorraad externe locaties

Minder locatie kosten

Sneller

Overzicht van cross-dock voorraad

Geautomatiseerd

Veel webshop gebruiken voorraad die fysiek niet in het eigen magazijn ligt om uit te verkopen. Pas op het moment dat een item verkocht wordt, wordt het item besteld bij de leverancier. Bij binnenkomst in het magazijn wordt het item op een tijdelijke locatie gelegd om vervolgens direct gepikt en verzonden te worden. Dit gehele proces van crossdocking is geautomatiseerd in het eWMS. Het gebruik van cross-dock locaties versnelt het proces, en verder wordt zoveel mogelijk het reguliere pick en verzendproces gebruikt om complexiteit te vermijden.

Click to zoom

Click to zoom

Daarnaast is het eWMS in staat het proces van inkomende goederen zo te configureren dat je ook diverse deelprocessen kunt definiëren waardoor je sneller en efficiënter kunt werken zonder het overzicht te verliezen. Bijvoorbeeld 1 persoon pakt uit, een 2e medewerker plakt etiketten en derde medewerker legt de producten op locatie in de voorraad.

All services

Voorraadbeheer

Inkomende goederen

Pick & Pack van orders

Verzenden

Configuratie

Workflow Management

Crossdocken

Dashboard

Voorraadbeheer

Inkomende goederen

Pick & Pack van orders

Verzenden

Configuratie

Workflow Management

Crossdocken

Dashboard