Dashboard

1 overzicht van alle
acties

1 overzicht van de
status van de
operatie

1 overzicht van de orders
die verwerkt zijn, en de
open orders

Volledig flexibel in
te richten

Dashboard in te
richten per
gebruiker

1 overzicht van alle acties

1 overzicht van de status van de operatie

1 overzicht van de orders die verwerkt zijn, en de open orders

Volledig flexibel in te richten

Dashboard in te richten per gebruiker

Flexibel

Het dashboard is de logistieke cockpit van het eWMS. Het dashboard is flexibel in te richten naar uw wensen. Een aantal van de belangrijkste KPIs en acties komen in elk overzicht terug:

Click to zoom

Click to zoom

Daarnaast is het eWMS in staat het proces van inkomende goederen zo te configureren dat je ook diverse deelprocessen kunt definiëren waardoor je sneller en efficiënter kunt werken zonder het overzicht te verliezen. Bijvoorbeeld 1 persoon pakt uit, een 2e medewerker plakt etiketten en derde medewerker legt de producten op locatie in de voorraad.

All services

Voorraadbeheer

Inkomende goederen

Pick & Pack van orders

Verzenden

Configuratie

Workflow Management

Crossdocken

Dashboard

Voorraadbeheer

Inkomende goederen

Pick & Pack van orders

Verzenden

Configuratie

Workflow Management

Crossdocken

Dashboard